Saturday, March 30, 2013கெடா மாநில பெண்ணிலக்கியவாதிகளின் நூல் வெளியீடில் புகைப்படங்கள்

3 comments:

  1. சிங்கப்பூர் பெண் எழுத்தாளர்களின் சிறுகதைத் தொகுப்பான 'வேறொரு மனவெளி'யைத் தொகுத்த ஞாபகங்களைக் கிளறின புகைப்படங்கள். எழுத்தாளர் கமலாதேவி அரவிந்த அவர்களுக்கு நன்றி!

    ReplyDelete